Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenia i instrukcje dla pacjentów

Lekarz rozmawiający z pacjentemZależy nam na naszych pacjentach, dlatego przygotowaliśmy przewodnik po świecie usług medycznych. W zakładce znajdują się m.in.: formularze i oświadczenia, gotowe do wydrukowania i wypełnienia, a także wiele praktycznych informacji oraz przydatne linki, odsyłające do wartościowych stron internetowych, poświęconych zagadnieniom zdrowotnym.

 1. Zasady zgłoszeń do przychodni podczas pandemii koronawirusa
 2. Badania obrazowe USG i RTG
 3. Usługi płatne (pacjenci nieubezpieczeni)
 4. Koordynowana opieka zdrowotna - wyższy standard w POZ

 

Zasady zgłoszeń do przychodni podczas pandemii koronawirusa

Ze względu na utrzymującą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych rozwiązań, mających służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

 • Rejestracja pacjentów, którzy chcą zapisać się na wizytę u lekarza, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną. W przypadku chęci uzyskania recepty, skierowania lub zwolnienia lekarskiego należy zadzwonić do naszej przychodni.
 • Rekomendowaną formą udzielania porad medycznych są teleporady, które odbywają się podczas godzin pracy przychodni. Jeżeli taka forma świadczenia pomocy okaże się niewystarczająca, pacjent zostanie umówiony na wizytę w placówce na konkretny dzień i godzinę.


Wszelkie informacje o ogólnie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz przygotowaniu się do teleporad znajdują się na rządowej stronie portalu pacjenta: pacjent.gov.pl. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu!


Nocna i świąteczna opieka medyczna

W przypadku konieczności skorzystania z usług opieki medycznej poza godzinami pracy placówki, czyli w dni powszednie od 18.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy, należy zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zalecamy korzystanie z tych punktów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, niezagrażających życiu: nagłego zachorowania lub niepokojącego pogorszenia się stanu zdrowia.
Na podanej stronie internetowej: nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/ znajdują się m.in. informacje i dane kontaktowe placówek medycznych, świadczących omawianą pomoc w poszczególnych województwach.

 

Prawa pacjenta

Jako odpowiedzialna placówka medyczna chcemy, aby nasi pacjenci byli świadomi przysługujących ich praw, dlatego poniżej zamieszczamy link do dokumentu, który dokładnie wyjaśni wszelkie kwestie dotyczące praw pacjenta. 

Składanie skarg i wniosków

Informujemy, że skargi oraz wnioski można składać osobiście lub w imieniu innej osoby za jej pisemną zgodą u kierownika przychodni dr Izabeli Marii Małyszko, w każdy piątek od 12.00 do 13.00. Akceptujemy zarówno pisemną, jak i ustną formę wnoszenia skarg i wniosków. Omawiane dokumenty muszą zawierać dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko oraz adres wnoszącego. Ponadto, w razie niejasności co do ich treści, wezwiemy składającego wniosek lub skargę do wyjaśnienia niejasności w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania. W przypadku braku wyżej wymienionych punktów, dokumenty nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku chęci złożenia skarg, wniosków lub petycji do Rzecznika Praw Pacjenta, w załączniku podajemy niezbędne namiary do kontaktu. 

 

 

Badania obrazowe USG i RTG realizowane są w :

 • Centrum Medycyny Oddechowej - ul. Piasta 9a , 15-044 Białystok
 • Godziny pracy : poniedziałek - piątek 8.00-18.00
 • Rejestracja pod nr telefonu: 85 7323078
 • Ultramed - ul. Bema 2 , 15-369 Białystok , lokal 29 i 43
 • Rejestracja por nr telefonu: 795795015 oraz 792793460
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 • Badania wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
  w soboty od 8.00-16.00
 • Pracownia RTG "HEM" - ul. Bema 2 , 15-369 Białystok , lokal 216
 • Rejestracja por nr telefonu: 857426032
 • Badania wykonywane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 18:00
  w piątek w godzinach 8:00 - 16:00

Badania laboratoryjne realizowane są przez DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok.
Pobieranie materiału do badań na terenie przychodni odbywa się codziennie w godzinach 8.00-11.00.

Badania spirometryczne wykonywane są w Centrum Medycyny Oddechowej - ul. Piasta 9a , 15-044 Białystok

 • godziny pracy : poniedziałek - piątek 8.00-18.00
 • rejestracja pod nr telefonu: 85 7323078

 

 

Usługi płatne ( pacjenci nieubezpieczeni ) :

 • Wizyta lekarska w przychodni/ domu pacjenta - 60,00/80,00 PLN
 • Świadczenie pielęgniarki/ położnej POZ w przychodni/domu pacjenta – 30,00/40,00 PLN
 • Wykonanie EKG w przychodni – 40,00 PLN
 • Wykonanie badania poziomu glukozy za pomocą glukometru -15,00 PLN
 • Wykonanie badania RR- 15,00 PLN
 • Skleroterapia w przychodni – 200,00 PLN
 • Zdjęcie szwów – 20,00 PLN
 • Płukanie uszu – 50,00 PLN
 • Założenie dostępu dożylnego i podłączenie kroplówki w domu pacjenta - 70,00 PLN
 • Cewnikowanie pacjenta w przychodni/domu pacjenta – 40,00/50,00 PLN
 • Założenia/ zmiana opatrunku w przychodni/domu pacjenta - 10,00/35,00 PLN
 • Pobranie krwi do badań laboratoryjnych w domu pacjenta – 45,00 PLN
 • Usuniecie cewnika – 20,00 PLN
 • Wykonanie iniekcji domięśniowej w przychodni/w domu pacjenta – 15,00/25,00 PLN
 • Wykonanie iniekcji dożylnej w przychodni/domu pacjenta – 30,00 / 40,00 PLN
 • Wykonanie szczepienia w przychodni - 35,00 PLN
 • Wydanie zaświadczenia niezwiązanego z procesem leczenia – 40,00 PLN
 • Wydanie zaświadczenia do książeczki zdrowia - 55,00 PLN

 

 

 

Koordynowana opieka zdrowotna - wyższy standard w POZ

 

Opieka koordynowana to taki model opieki nad Pacjentem, który zakłada, że w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odbywa się koordynacja całego procesu leczenia:

 • Diagnostyka
 • Pierwsze, wstępne diagnozy
 • Diagnozy specjalistyczne, które mają doprowadzić Pacjenta do poprawy stanu zdrowia

Oznacza to, że lekarz POZ będzie mógł zlecić Pacjentowi badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.


Czego dotyczy opieka koordynowana?

Koordynacja opieki nad Pacjentem dotyczy schorzeń, na które najczęściej chorują Polacy w zakresie:

 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Endokrynologia

W przypadku Pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.

 
Badania i dodatkowe porady zlecane przez lekarza rodzinnego

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ zapewni dostęp do:

Badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii i endokrynologii (do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista).
Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Chodzi m.in. o:

 • Pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca
 • Holter RR
 • Badania laboratoryjne : UACR, D-dimery, pro-BNP

Konsultacji z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii. Ułatwi to prowadzenie opieki kompleksowej nad Pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Konsultowania stanu zdrowia Pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie będzie można prowadzić również zdalnie. Bezpośrednie omówienie wyników badań Pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo Pacjenta.

Wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM). Poprawi to opiekę nad Pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją.
Porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki.
Porad dietetycznych realizowanych przez dietetyka (przy rozpoznaniu np. cukrzycy).


Wyższa jakość opieki


W nowym modelu opieki, Pacjent zyska dostęp do koordynatora, który zadba m.in. o:

 • Monitorowanie jakości opieki (dążenie do ciągłej poprawy jakości opieki).
 • Dbałość o utrzymanie odpowiednich standardów opieki.
 • Lepszą komunikację na linii lekarz-Pacjent.
 • Planowanie i monitorowanie przebiegu diagnostyki oraz terapii. 
 • Przypominanie Pacjentowi o nadchodzących wizytach.
 • Informowaniu o kolejnych etapach leczenia.
 • Weryfikację i aktywne umawianie Pacjenta na programy profilaktyczne.
 • Współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Czekamy na Ciebie

Zainteresowanych opieką koordynowaną w POZ zapraszamy do rejestracji w Naszej Przychodni.